Berichtenarchief

Ontmoetingscafé

Op de dinsdagochtend in de even weken zouden we als Ontmoetingshuis Moderne Devotie graag koffie ochtenden willen organiseren in SIO. Het eerste kopje koffie is gratis en het tweede betaalt u zelf. Wij nodigen u van harte uit om hier aan te schuiven. We zoeken een aantal vrijwilligers die namens het Ontmoetingshuis de wijkbewoners willen…

Dienstenveiling: save the date!

Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen gestart voor de Dienstenveiling en is de datum bekend. Dit is: zaterdag 14 oktober 2023 om 18.00 uur in S.I.O. Een mooie gezamenlijke en verbindende activiteit voor de Adventskerk en de Oosterkerk. Noteert u de datum vast in uw agenda! Wij hopen op uw komst. De Dienstenveiling commissie.

Licht dat ons aanstoot in de morgen

In de gezamenlijke viering van Oosterkerk en Adventskerk komende zondag 25 juni in de Adventskerk (aanvang 10 uur), zullen uitsluitend teksten en liederen klinken van de op eerste Paasdag overleden theoloog en dichter Huub Oosterhuis. In de Adventskerk gebeurde dat ook al op 16 april, de week na Pasen. In deze dienst zijn het voor…

Solidariteitskas

Ieder gemeentelid van 18 jaar of ouder heeft een verzoek gekregen om bij te dragen aan de solidariteitskas. Wij hebben nog niet van iedereen een reactie terug ontvangen. Mogelijk is ons verzoek aan uw aandacht ontsnapt. Wilt u alsnog overwegen om een bijdrage over te maken? Dat kan alsnog op rekeningnummer NL 32 RABO 0373734174…

Twintigers en de kerk: Tabitha van Krimpen op 21 juni in Zwolle

Woensdag 21 juni 2023 komt voormalig Jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen naar Zwolle om in de Plantagekerk haar verhaal te vertellen over haar nieuwe boek ‘Bottom-up kerk: zijn waar twintigers zijn’. Tijdens de avond (die om 20.00 uur begint) hoopt Tabitha met ons na te denken en in gesprek te gaan over twintigers…

Goochelaar Jan voorganger in Gezinsdienst 4 juni Zwolle Zuid

Goochelaar Jan is zondag 4 juni de voorganger in de Gezinsdienst van de Adventskerk en Oosterkerk in Zwolle Zuid. Het thema is: Wees jezelf. De dienst van Goochelaar Jan kunt u bijwonen op 4 juni om 10.00 uur in de Adventskerk (Wijkcentrum SIO), Talmaplein 2 in Zwolle Zuid. Tijdens de voorstelling wordt Goochelaar Jan ondersteund…

Robert Helder verkozen tot ouderling-voorzitter

Op zondag 10 september a.s. hopen de Oosterkerk en de Adventskerk samen verder te gaan als één nieuwe wijkgemeente (met vooralsnog twee vierplekken) binnen de Protestantse Gemeente Zwolle. Beide kerkenraden zijn gedurende twee jaar met het proces van samenvoeging bezig. Als gemeentelid wordt u geregeld bijgepraat én kunt u meepraten. In een bijzondere vergadering van…

Gezocht: kandidaat voor scriba

De kerkenraden van Adventskerk en Oosterkerk zoeken kandidaten voor het scribaat van de in 2023 nieuw te vormen wijkgemeente Adventskerk-Oosterkerk. Per september 2023 gaan we als twee gemeenten over in één nieuwe wijkgemeente met één kerkenraad. We hebben per 1 september een scriba nodig. We zoeken een kandidaten die met enthousiasme invulling willen geven aan…

Solidariteitskas

Achtergrond en doel van dit belangrijke fonds In juni worden de e-mails en brieven om bij te dragen aan de Solidariteitskas verstuurd. Nu alvast wat achtergrond informatie over waar de Solidariteitskas voor staat. De Protestantse Gemeenten (PKN) uit heel het land dragen via een jaarlijkse bijdrage bij aan de Solidariteitskas. Zo ondersteunen gemeenten elkaar en…

Hemelvaart Vierdaagse met Jacob op Jabikspaad

Vanaf Hemelvaartsdag 18 mei is er de mogelijkheid om mee te doen met de Hemelvaart Vierdaagse op het Jabikspaad tussen St.Jacobiparochie en Hasselt. Het leven van stamvader Jacob staat centraal tijdens deze Vierdaagse. Een Pelgrimage en Bedevaart ineen. Elke wandeldag komt een fase van het leven van Jacob voorbij. De eerste dag is dat: bedrog,…

Zomerpakkettenactie Stichting Present

De zomer is een heerlijke tijd met vakanties, leuke uitjes, ijsjes eten, van de glijbaan in het zwembad en ga zo maar door. Maar wat doe je als gezin als er geen geld is om deze dingen te doen? Stichting Present Zwolle organiseert de zomerpakkettenactie om de zomer voor een aantal van deze gezinnen een…

Jaarrekening 2022 Protestantse Gemeente Zwolle

Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2022 in haar vergadering op 8 mei 2023 vastgesteld. Met ingang van 30 mei (tot 7 juni 2023) is deze in te zien op het Kerkelijk bureau. U kunt hiervoor een afspraak maken via administratie@pkn.nl of via tel: 038- 421 75 96 (’s ochtends op ma t/m do).