Ontmoetingshuis Moderne Devotie

Pionieren is continu leren. Daarom is er vanuit de Protestantse Kerk een landelijke leergemeenschap. Deze leergemeenschap is gericht op inspiratie, inhoudelijke ondersteuning en verbondenheid met anderen. In 2017 is het Ontmoetingshuis Moderne Devotie opgericht als pioniersplek in Zwolle.

Het ontmoetingshuis Moderne Devotie wil een gemeenschap zijn die een open en inspirerend huis biedt voor jong en oud. Het Ontmoetingshuis wil vanuit het gedachtegoed van de Moderne Devotie (met als bijzondere vertegenwoordiger Thomas a Kempis) het geloof met elkaar delen. Het ontmoetingshuis wil een plek zijn voor jong en oud al dan niet gelovig of kerkelijk betrokken. Elkaar voeden, inspireren en bemoedigen zijn de kernbegrippen die motiveren. Voor meer informatie over de ontmoetingsavonden, nieuws en andere activiteiten zie: ontmoetingshuismodernedevotie.nl. U kunt ook rechtstreeks een e-mail sturen naar het Ontmoetingshuis Moderne Devotie via info@ontmoetingshuismodernedevotie.nl.