Twee locaties

Onze gemeente kent twee gebouwen waar kerkdiensten plaatsvinden, dus twee ‘vierplekken’ of kerkelijke locaties. Het gaat om de Adventskerk in Zwolle-Zuid (onderdeel van multifunctioneel centrum SIO) aan het Talmaplein 2, en om de Oosterkerk aan de rand van het stadscentrum aan de Bagijnesingel met zalencentrum Bagijnehof, Koewegje 2.