Zondagsgroet en kerkgroet

Wekelijks verschijnt de zondagsgroet voor de locatie Adventskerk. De zondagsgroet bevat informatie over de wekelijkse collectedoelen, pastorale berichten, activiteiten en andere actuele informatie. Mededelingen kunnen aangeleverd worden door gemeenteleden, maar deze moeten kort en bondig geformuleerd zijn: webbeheerder@adventskerk.nl, uiterlijk woensdag om 19:00 uur. Wie de zondagsgroet digitaal wil ontvangen kan zich op deze webpagina aanmelden.

Voor de locatie Oosterkerk verschijnt wekelijks de kerkgroet. Kopij voor de kerkgroet (maximaal 100 woorden) kunt u mailen naar: kerkgroet@oosterkerk.nl uiterlijk donderdag om 12.00 uur. De kerkgroetmaker van dienst bepaalt op basis van opgestelde richtlijnen en beschikbare ruimte of een bericht wordt geplaatst. Wilt u de kerkgroet digitaal ontvangen dan kunt u zich aanmelden via deze webpagina

Op de oude website van de Oosterkerk werd de kerkgroet online gezet. Daar zijn we mee gestopt. Wie de kerkgroet wil lezen kan deze per e-mail ontvangen.

Op termijn komt er één zondagsgroet / kerkgroet voor de Adventskerk-Oosterkerkgemeente.