Visie op pastoraat

Het pastoraat is één van de kerntaken van onze kerk. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. Een pastoraal gesprek kan zomaar en overal plaatsvinden; op straat, thuis, in de kerk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid zijn van de gemeente. Pastoraat is daarmee iets van ons allen, want het is daar waar mensen, vanuit de Liefde van Christus, aandacht geven aan elkaar. Ten diepste gaat het hierbij om het (levens)verhaal van de ander in periodes van kwetsbaarheid, ziekte, relatieproblemen, ouderdom of verlies. Natuurlijk mag ook de vreugde en mogen de momenten van geluk in het pastoraat niet vergeten worden, zoals geboorte, huwelijk en andere feestelijke gebeurtenissen. Zo wordt er met elkaar een verbinding gezocht tussen het verhaal van mensen en het Verhaal van God.

De Adventskerk en Oosterkerk richten zich op ontmoetingspastoraat en signaalpastoraat. Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten ontstaat ontmoetingspastoraat. Signaalpastoraat gebeurt na een direct of indirect verzoek. Het signaal dat iemand bezoek wil of nodig heeft, kan een gemeentelid zelf afgeven of iemand in zijn of haar nabije omgeving. Dit vraagt van alle gemeenteleden open oren, ogen en harten. Pastorale aandacht is geen automatisme maar een zaak van een vraag (signalering) en een antwoord: daadwerkelijk omzien naar elkaar.

U kunt het pastoraat bereiken via de ouderling Pastoraat (coratienstra@hetnet.nl) of de wijkpredikant (klik hier voor contactinformatie).