Bijzondere diensten

De Adventskerk-Oosterkerkgemeente is een gemeente die zich kenmerkt door een veelheid aan geloofsbelevingen. Daar spelen we op in door het organiseren van bijzondere kerkdiensten.

De Hemelse stamtafel
Dit is een groepje van zes gemeenteleden (40 en 50 plus). Er wordt in de voorbereiding van een dienst gezocht naar nieuwe accenten waarbij bidden, zingen en het lezen uit de Bijbel onderdeel blijft van de dienst. Elke viering biedt in de voorbereiding ruimte om met elkaar in gesprek te gaan gericht op verdieping op een bepaald thema. De Hemelse stamtafel verzorgt 4 x per jaar een viering. Soms staat deze ingeroosterd op de eerste zondagochtend van de maand als onderdeel van de gezinszondagen. Maar de groep werkt ook op andere manieren mee aan vieringen. De groep streeft er naar om jaarlijks voor de gemeente een BBQ met ontmoeting te organiseren. Coördinator Dirk Jan Steenbergen. Wil je een keer meedoen? Neem contact op!

Contactpersoon:

Dirk Jan Steenbergen
Tel. 038 4662433
E-mail: steenburger@kpnmail.nl

Gezinsvieringen
Zowel in de Adventskerk als in de Oosterkerk zal er met ingang van 2023 maandelijks een gezinsviering zijn. Deze is bedoeld voor jonge gezinnen met kinderen van alle leeftijden. Uiteraard zijn ook andere gemeenteleden van harte welkom. De gezinsviering is een laagdrempelige dienst, toegankelijke thema’s en soms zal er voor de jeugd een combinatie zijn met een activiteit, andersoortige muziek en interactie. De diensten worden voorbereid door de kerkelijk werkers samen met jongere gemeenteleden. Wil je meedenken of heb je vragen?

Contactpersoon:

Dirk Jan Steenbergen
Tel. 038 4662433
E-mail: steenburger@kpnmail.nl

Bijzondere diensten
Vanaf januari 2023 is er op vierde of vijfde zondag van de maand een gezamenlijke “bijzondere” dienst in Adventskerk en Oosterkerk, om en om. De diensten onderscheiden zich door het specifieke karakter of thema en één of meerdere liturgische elementen die verrassend, bezielend en/of verdiepend zijn. De diensten worden voorbereid door een groep gemeenteleden en een predikant. Met de mogelijkheid om bijzondere diensten te organiseren willen beide kerkenraden de mogelijkheid bieden om de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking te laten komen.

Contactpersoon:

Anneke van der Meulen
Tel. 06 – 53720539
E-mail: an.vandermeulen@planet.nl

XL en XXL en Provider
Speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar is er XL/XXL en Provider. Zit je op het voortgezet onderwijs dan ben je van harte welkom! XL/XXL en Provider spelen zich af tijdens de kerkdienst en zijn er 1 x per twee weken. We gaan een aantal keren samen op pad. Daarnaast werken we met dvd, spelwerkvormen en van alles en nog wat om er leuke uren van te maken die toch ook nog ergens over gaan! Ook is er gelegenheid om leeftijdsgenoten te ontmoeten buiten deze groepen om. Een paar keer per jaar organiseren we een grote activiteit op de zondag.

Contactpersoon:

Dirk Jan Steenbergen
Tel. 038 4662433
E-mail: steenburger@kpnmail.nl