Samen onderweg. Doe je mee?

Agenda

25-06-2024 | 10:00 tot 12:00
Locatie: SIO in Zwolle Zuid (Talmaplein 2)
Ontmoetingscafé in SIO
27-06-2024 | 10:00 tot 11:30
Locatie: Oosterkerk
Open Koffie Ochtend
30-06-2024 | 11:30 tot 12:30
Gemeenteberaad na gezamenlijke viering
05-10-2024 | 18:00 tot 22:00
Locatie: SIO in Zwolle Zuid (Talmaplein 2), zaal 2
Dienstenveiling 2024

Kerkdiensten

Viering
Ds. Iemke Epema
Adventskerk
30-06-2024 10:00
Viering
Dirk Jan Steenbergen
Adventskerk
07-07-2024 10:00
Viering
Ds. Nelleke Eygenraam
Oosterkerk
07-07-2024 10:00

Adventskerk-Oosterkerkgemeente

Per september 2023 vormen Adventskerk en Oosterkerk één wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zwolle: de Adventskerk-Oosterkerkgemeente. Eén kerkelijke gemeenschap met twee locaties. In 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen beide toenmalige wijkgemeenten gesloten en sindsdien is de integratie langzaam maar zeker gegroeid.

Pastoraat

Het pastoraat is één van de kerntaken van onze kerk. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. Een pastoraal gesprek kan zomaar en overal plaatsvinden; op straat, thuis, in de kerk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid zijn van de gemeente.