Samen onderweg. Doe je mee?

Agenda

03-03-2024 | 10:00 tot 11:00
Locatie: Adventskerk
Gezinszondag met poppenspel ‘De reis van je leven’
05-03-2024 | 10:00 tot 12:00
Locatie: SIO in Zwolle Zuid (Talmaplein 2)
Ontmoetingscafé in SIO
07-03-2024 | 10:00 tot 11:30
Locatie: Oosterkerk
Open Koffie Ochtend
19-03-2024 | 10:00 tot 12:00
Locatie: SIO in Zwolle Zuid (Talmaplein 2)
Ontmoetingscafé in SIO
21-03-2024 | 10:00 tot 11:30
Locatie: Oosterkerk
Open Koffie Ochtend

Kerkdiensten

Adventskerk
01-03-2024 13:00
3e zondag 40 dagentijd
Ds. Iemke Epema
Oosterkerk
03-03-2024 10:00
3e zondag 40 dagentijd
Dirk Jan Steenbergen
Adventskerk
03-03-2024 10:00

Adventskerk-Oosterkerkgemeente

Per september 2023 vormen Adventskerk en Oosterkerk één wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Zwolle: de Adventskerk-Oosterkerkgemeente. Eén kerkelijke gemeenschap met twee locaties. In 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen beide toenmalige wijkgemeenten gesloten en sindsdien is de integratie langzaam maar zeker gegroeid.

Pastoraat

Het pastoraat is één van de kerntaken van onze kerk. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. Een pastoraal gesprek kan zomaar en overal plaatsvinden; op straat, thuis, in de kerk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid zijn van de gemeente.