Beleid

De kerkenraad ontwikkelt periodiek een beleidsplan. Daarmee richt de raad zich op de toekomst van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente. Bij het opstellen van het plan worden gemeenteleden uitgenodigd mee te denken.

Met het beleidsplan richt de Adventskerk-Oosterkerkgemeente zich op:

  • Het voeren van het gesprek met elkaar om de onzichtbare draden van verbondenheid samen te zoeken.
  • Het zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn vanuit de inhoud van het geloof met respect voor de eeuwenoude christelijke traditie.
  • Het zoeken van aansluiting bij jeugd en jongeren zodat zij geïnspireerd raken.
  • Het benutten van de aanwezige talenten in de gemeente en zorgvuldig omgaan met de grote groep vrijwilligers die zich inzet voor onze gemeente.