Groene Kerk

Zowel de Adventskerk als de Oosterkerk zijn ‘groene kerk’. In de Adventskerk dateren de inspanningen van wat langer geleden. In de Oosterkerk is dat van recenter datum en is nu een werkgroep actief. Hieronder lees je er meer over.

De Werkgroep Groene Oosterkerk wil graag bereiken dat verduurzaming verder vorm gaat krijgen. Zowel qua gebruik van de Oosterkerk, als ook om de leden te stimuleren – waar mogelijk – duurzamer te zijn.

Bekijk het overzicht duurzaamheidsmaatregelen en opties (versie oktober 2023).

In het beheer zijn al verschillende maatregelen genomen. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de keuken en het aanbrengen led-verlichting in de ontmoetingsruimte. De Werkgroep zelf is niet het uitvoerend orgaan. Wij proberen maatregelen en gedrag te stimuleren. De afgelopen tijd hebben wij vooral suggesties gedaan om het energiegebruik te beperken. Het is de Beheercommissie, die de keuze maakt welke projecten ter hand zullen worden genomen. Zij zorgt voor de verdere voorbereiding, inclusief de financiering en de uitvoering. We zijn als Werkgroep zeer content dat de Beheercommissie op dit front zo actief is.

We willen graag melden dat inmiddels alle zalen voorzien zijn van Led- verlichting. Dus ook de kerkzaal en de zalen in de voormalige pastorie. Er is nu een goede balans in kleur en voldoende licht. Een mooie klus die door de beheercommissie is uitgevoerd.

De vloerverwarming in de grote(koffiedrink)zaal, was altijd moeilijk regelbaar en te warm. Dat nodeloze energieverbruik is nu beter ingeregeld. Een andere project wordt de isolatie van de kerkvloer én die van de “gewelven”, te weten de andere kant van de plafonds van de kerkzaal. Dan speelt nog het vervangen van enkelglas door dubbele ramen in bepaalde zalen. Voorts willen we samen met de Beheercommissie met de gemeente Zwolle in contact treden over de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.

Door dit soort goede maatregelen proberen we het energieverbruik behoorlijk te temperen. Beter voor het klimaat en zeker ook beter voor de kas van de Oosterkerk.

De temperatuur in de kerkzaal wordt automatisch geregeld. Maar in de zalen wordt de verlichting en de verwarming door de gebruikers geregeld. Het komt best vaak voor dat de verwarming in deze zalen, na gebruik niet wordt uitgedaan. Dat betekent dat deze soms dagen achtereen gewoon blijft aanstaan. Dit vraagt aandacht voor de gebruikers van de zalen. Denk eraan om bij het verlaten van de zaal de verlichting uit te doen en de radiatoren dicht te draaien.

Zo maken we samen goede stappen qua duurzaamheid. De Werkgroep Groene Oosterkerk is blij met de getroffen en nog te treffen maatregelen. We zullen de Oosterkerk binnenkort officieel als Groene Kerk aanmelden bij de landelijke organisatie van Groene kerken. Een lijst met al getroffen maatregelen en nog te treffen projecten zullen we daarbij overleggen. Dit overzicht van maatregelen zullen we uiteraard dan ook publiceren op de website. Zodat ook u kunt zien wat er op dit vlak al allemaal is gebeurd. We houden u op de hoogte!

Tenslotte. We hebben als Werkgroep Groene Oosterkerk een eigen emailadres. Heeft u een vraag of een suggestie? Die vernemen we graag van u. Via groenekerk@oosterkerk.nl