ZWO Commissie

De afkorting ZWO staat voor: Zending: het doorgeven van de bijbelse boodschap, vaak in combinatie met medische zorg voor en onderwijs aan mensen; Werelddiaconaat: het kerkelijk antwoord op de nood in de wereld; Ontwikkelingssamenwerking: het bestrijden van de oorzaken die armoede en onrecht in stand houden. De PKN (Protestantse Kerk in Nederland) heeft haar activiteiten op deze gebieden gebundeld in Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl). ZWO helpt gemeenteleden om haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd gestalte te geven. Er wordt gebruik gemaakt van projecten via Kerk in Actie. Via acties als bijvoorbeeld de Paarse bussen in de 40-dagentijd en Adventstijd wordt er aandacht gevraagd voor een project dat daarvoor is uitgekozen.

Doorlopende Inzamelingsactie
Gebruikte postzegels en (prentbrief-)kaarten hebben waarde! De verkoop hiervan levert elk jaar inkomsten op voor het werk van Kerk in Actie. U kunt de postzegels (ruim uitgeknipt) en kaarten in de Oosterkerk kwijt in een ton bij de ingang van de Bagijnehof. Ook zelfgemaakte kaarten en geboortekaartjes zijn welkom. Beschadigde exemplaren (door bijvoorbeeld het uitknippen van de postzegel!) zijn niet bruikbaar.

In de hal van de Adventskerk, onder de kapstok, staat een grote witte ton met een rode deksel waar alle hieronder genoemde producten in gedeponeerd kunnen worden: cartridges, oude mobiele telefoons, oud geld en buitenlands geld, kaarten en postzegels. De opbrengst gaat naar diverse goede doelen. Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/inzameling.

ZWO-tafels
Op een aantal zondagen per jaar kunt u na de kerkdienst terecht bij de ZWO-tafel: om informatie te krijgen over bijvoorbeeld het lopende project, over andere acties, over Oikocredit (door deel te nemen in deze organisatie voor microkredieten geven we kleine ondernemers in Latijns-Amerika, Afrika en Azië toegang tot leningen; zie www.oikocredit.nl). Regelmatig worden er producten te koop aangeboden.

Schrijfacties Amnesty International
Schrijfacties voor  Amnesty International, elke eerste zondag van de maand, na de ochtenddienst. Een brief schrijven om schendingen van mensenrechten tegen te gaan, helpt dat eigenlijk wel? Amnesty International en Kerk in Actie vinden van wel. Daarom organiseert de commissie ZWO handtekeningenacties. U kunt ook brieven via internet versturen. Kijk voor informatie op www.amnesty.nl. Via deze site kunt u doorklikken naar de site van Amnesty International Werkgroep Zwolle.

Diverse activiteiten
Naast bovenstaande activiteiten, verzorgt de ZWO-commissie de voorbereiding van de zondag voor het Werelddiaconaat in februari, de uitvoering van de campagne van Kerk in Actie in de Veertigdagentijd. Tevens organiseert de commissie de Paasgroetenactie. Elk jaar rond Pasen worden kaarten aangeboden die verstuurd kunnen worden naar gevangenen in binnen- en buitenland. Met deze actie willen we laten weten dat zij niet vergeten worden en hen een hart onder de riem steken. Tot slot zorgt de commissie voor de verspreiding van folders van Kerk in Actie en een jaarlijkse wereldmaaltijd in november.

Contact
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de ZWO-commissie via: zwo.ok.ak@gmail.com.

Bankrekeningnummers
Diaconie Protestantse Gem. Zwolle  NL65RABO 0373 7399 82  onder vermelding van ZWO-commissie Oosterkerk of ZWO-commissie Adventskerk
Kerk in Actie (landelijk nummer)      NL89 ABNA 04574 57 457