ZWO Commissie

De afkorting ZWO staat voor: Zending: het doorgeven van de bijbelse boodschap, vaak in combinatie met medische zorg voor en onderwijs aan mensen; Werelddiaconaat: het kerkelijk antwoord op de nood in de wereld; Ontwikkelingssamenwerking: het bestrijden van de oorzaken die armoede en onrecht in stand houden. De PKN (Protestantse Kerk in Nederland) heeft haar activiteiten op deze gebieden gebundeld in Kerk in Actie (www.kerkinactie.nl). ZWO helpt gemeenteleden om haar missionaire en diaconale roeping wereldwijd gestalte te geven. Er wordt gebruik gemaakt van projecten via Kerk in Actie. Via acties als bijvoorbeeld de Paarse bussen in de 40-dagentijd en Adventstijd wordt er aandacht gevraagd voor een project dat daarvoor is uitgekozen.

Doorlopende Inzamelingsactie
Gebruikte postzegels en (prentbrief-)kaarten hebben waarde! De verkoop hiervan levert elk jaar inkomsten op voor het werk van Kerk in Actie. U kunt de postzegels (ruim uitgeknipt) en kaarten kwijt. Ook zelfgemaakte kaarten en geboortekaartjes zijn welkom. Beschadigde exemplaren (door bijvoorbeeld het uitknippen van de postzegel!) zijn niet bruikbaar. Cartridges en oud en buitenlands geld kunt u ook kwijt. Waar? In de hal van de Adventskerk, onder de kapstok, staat een grote witte ton met een rode deksel waar alle genoemde producten in gedeponeerd kunnen worden. In de Oosterkerk kan dat in een ton bij de ingang van de Bagijnehof, het zalencentrum naast de kerk dat ook toegang biedt tot de kerk. Het gaat dus om cartridges, oude mobiele telefoons, oud geld en buitenlands geld, kaarten en postzegels. De opbrengst gaat naar Kerk in Actie.

De opbrengst gaat naar diverse goede doelen. Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/inzameling.

ZWO-tafels
Op een aantal zondagen per jaar kunt u na de kerkdienst terecht bij de ZWO-tafel: om informatie te krijgen over bijvoorbeeld het lopende project, over andere acties. Regelmatig worden er producten te koop aangeboden.

Schrijfacties Amnesty International

Helaas is het nog steeds zo dat in onze wereld in sommige landen mensen gevangen worden gehouden op grond van hun politieke of religieuze overtuiging, ras of seksuele geaardheid. Amnesty International zet zich in voor hun vrijlating. Hoe meer mensen schrijven hoe groter de druk op de autoriteiten wordt. In Zwolle-Zuid biedt de schrijfgroep u de mogelijkheid voorbeeldbrieven op te halen. Iedere 2e zondag van de maand liggen er na de morgendiensten brieven klaar in de hal van de Adventskerk. U kunt dan schrijven voor mensen in 3 verschillende landen. Contactpersoon: Corien de Boer-Verhage. Tel. 038 4651593, E-mail: coriendeboer@home.nl.
In de Oosterkerk worden handtekeningenacties georganiseerd bij bijzondere diensten. Ze worden aangekondigd op de Kerkgroet.

Paasgroetenactie
Elk jaar rond Pasen worden kaarten aangeboden die verstuurd kunnen worden naar gevangenen in binnen- en buitenland. Met deze actie willen we laten weten dat zij niet vergeten worden en hen een hart onder de riem steken.

Projecten via Kerk in Actie
Vanaf voorjaar 2024 staat het land Moldavië centraal. Door werkloosheid en armoede in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. De christelijke organisatie Bethania fungeert als opvangcentrum. Door het werk van deze organisatie worden “kinderen en ouderen gezien in Moldavië”. Dit Kerk in Actie-project is waar de ZWO-commissie de komende tijd mee aan de slag gaat. We geven informatie en proberen via allerlei acties financieel bij te dragen, bijvoorbeeld met de “paarse bussen” in de Veertigdagentijd en in de Adventsperiode.

Contact
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de ZWO-commissie via: zwo.ok.ak@gmail.com.

Bankrekeningnummer
NL87RABO0373 739 974 t.n.v. Diac. Protestantse Gem Zwolle ZWO Commissie Adventskerk-Oosterkerk.