Contact kerkenraad

De scriba is, samen met de voorzitter, het aanspreekpunt voor de gemeente.

Scriba is Wimke van ’t Spijker. Zij is te bereiken via scriba@adventskerk.nl of scriba@oosterkerk.nl.

Voorzitter is Robert Helder.