Koren

Advents-/Oosterkerkcantorij

Het doel van de cantorij is het ondersteunen van de gemeentezang en bijdragen aan vernieuwing van liturgische onderdelen. De cantorij valt onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraad en kent een eigen bestuur. Vanuit haar doelstelling zingt de cantorij in beide erediensten van de kerkgemeenten.
De vaste diensten in de jaarcyclus zijn: Kerst (nacht of ochtend), witte donderdag, de paasnacht en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De cantorij streeft ernaar één maal per maand in de ochtenddienst te zingen. Iedereen die affiniteit heeft met de kerkgemeenten en over zangkwaliteiten beschikt die passen bij de cantorij, kan lid worden. De leeftijd om lid te worden is maximaal 75 jaar. Ben je lid, dan kun je gewoon blijven zingen zolang je kunt of wilt. De omvang van de cantorij is beperkt tot circa veertig leden. Zij staat onder leiding van Johannes Dijkstra. De repetities zijn op maandagavond in de kerkzaal van de Adventskerk, van 19.30 tot 21.30 uur, met uitzondering van de schoolvakanties en de maand juli. Twee keer per jaar is er een Cantorijmorgen, op zaterdag, met – meestal – twee repetities. Op deze cantorijdagen bereiden wij ons voor op komende zondagen, en ontmoeten we elkaar in een andere omgeving. De Cantorij is op zoek naar leden! U kunt de cantorij benaderen via adventskerkcantorij@adventskerk.nl of via Berrie Keuper: berriekeuper@gmail.com.

De Zwolse Cantorij

De Zwolse cantorij o.l.v. Rudie Altelaar repeteert op maandagavond in de Kerkzaal van de Oosterkerk van 20.30 tot 22.00 uur. Deze cantorij levert met enige regelmaat bijdragen aan diensten in de Oosterkerk. De contributie is € 12,00 per maand behalve in de zomermaanden. Maar natuurlijk kun je eerst een flink aantal weken sfeer proeven.

Zanggroep Koorbizniz

Tenslotte is er de zanggroep Koorbizniz onder leiding van Geeske Koopman. Dit is een zanggroep die ooit begon als musicalgroep. Net zoals de Zwolse Cantorij, heeft Koorbizniz zijn wortels in de Oosterkerk. De zanggroep brengt – vaak meerstemmig – hedendaagse populaire muziek ten gehore. Ook Koorbizniz wordt met enige regelmaat ingeschakeld om muzikaal bij te dragen aan de diensten.  De wekelijkse repetitie is woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerkzaal van de Oosterkerk. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om kennis te maken.