Kinderkring

Voor de kinderen van de basisschool is er op de locatie Oosterkerk in principe elke zondagochtend kinderdienst. Zij gaan eerst met hun ouders mee de kerkzaal in. Na de eerste schriftlezing en gebed worden de kinderen door de predikant gevraagd naar voren te komen. De predikant vertelt hen waar het verhaal, dat ze in de kinderdienst zullen gaan horen, over gaat. Daarna gaan zij naar hun eigen ruimtes. Daar wordt een verhaal uit de bijbel verteld en ze met het verhaal aan de gang. Dit kan zijn door er samen over te praten, een stille wand discussie, een tekening of iets knutselen. De kinderen maken op deze manier kennis met God en de verhalen uit de bijbel.