Evangelisatie

De werkgroep Evangelisatie bestaat sinds 2017. Leden: Hans van Berkum, Henk Bosma, Wil van de Meeberg, Marlien Poll en Jan Scholten.

Visie op evangelisatie

Evangelisatie betekent dat er verbindingen tussen mensen worden gelegd. Het gaat om communicatie, waar mensen worden gezien en gekend. Samen mens-zijn in de wereld. Dit betekent dat het accent niet direct ligt op godsdienst of kerk, maar op spiritualiteit, maatschappelijkheid, religiositeit en levensvragen. Op beleving, geloof en verdieping van mensen onderling.
Er worden activiteiten georganiseerd waar mensen uitgedaagd worden mee te doen. Deze activiteiten zijn open, toegankelijk voor iedereen. In het bijzonder voor niet-leden van de Oosterkerk (al kunnen mensen uit de Oosterkerk meedoen).
De werkgroep meent dat de missionaire/diaconale opdracht van de gemeente tegelijk een vorm van evangelisatie is. Er moet een vertrouwen/verbinding zijn tussen mensen alvorens specifiek een geloofsgesprek aan te gaan. Het initiatief voor dit geloofsgesprek ligt bij de ander. De werkgroep stelt zich ten doel present te zijn. We willen “er zijn” voor de ander, vanuit de visie van het christelijk geloof. Het doen van gerechtigheid ziet de werkgroep als het hart van het evangelie. Dit komt tot uiting in activiteiten van de Oosterkerk en in het bijzonder in de doelen van de werkgroep.

Voorwaarden voor doelen en doelgroepen

  • Er wordt geen structurele financiering gegeven (geen FTE’s). Wel is het mogelijk om gedurende drie tot vijf jaar over een bedrag te kunnen beschikken om iets te kunnen opbouwen.
  • Er moet een begroting worden ingediend.
  • Waar mogelijk wordt een tegenprestatie verwacht.
  • Over de besteding van het bedrag moet verantwoording worden afgelegd zodat de werkgroep kan monitoren.
  • Activiteiten die al anderszins worden gefinancierd door de Oosterkerk of de Adventskerk worden uitgesloten.
  • Het is belangrijk dat de Oosterkerk de buurt/wijk intrekt. De drempel van het kerkgebouw is soms te hoog. Initiatieven in de buurt of stad hebben de voorkeur.
  • Alle taakgroepen, maar ook individuele gemeenteleden kunnen een aanvraag doen voor een doel/activiteit bij de werkgroep evangelisatie. De uitvoering van alle activiteiten dient bij de betreffende taakgroep of doelactiviteit zelf te liggen. De werkgroep is slechts adviserend en ondersteunend in financiën.

Informatie en contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wil van de Meeberg via e-mail: r.klem@planet.nl