Bezinning & Inspiratie

De gezamenlijke taakgroep Bezinning & Inspiratie (voorheen Vorming & Toerusting) heeft weer een uitgebreid en divers programma kunnen samenstellen. Klik hier om het programma van 2023-2024 te bekijken.

Graag wijzen we u op enkele bijzonderheden: het hele aanbod is ontstaan in samenspraak en met de bestaande contacten met de rooms-katholieke parochie. De in het programma genoemde activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van de beide wijkkerkenraden. De Raad Bezinning & Inspiratie dankt alle bedenkers en aanbieders van ideeën hartelijk. Wij denken een mooi programma te hebben voor het komende seizoen en hopen dan ook op een grote deelname aan de diverse activiteiten van uw kant. Voor alle activiteiten die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden, geldt verzekeringstechnisch de regel, dat deelname aan de betreffende activiteit voor eigen risico is. In de loop van het seizoen zullen er waarschijnlijk nog nieuwe activiteiten toegevoegd worden.