Vervoer naar de kerk

Gemeenteleden die slecht ter been zijn of om andere redenen moeilijk naar de vieringen op zondagochtend in de Oosterkerk of Adventskerk kunnen komen, kunnen gebruik maken van de autodienst voor het meerijden naar de kerk.

Als u hiervan wilt gebruikmaken, kunt u voor de Oosterkerk contact opnemen met Karst Mulder: tel. (038) 454 79 60 of e-mail: karstmulder@telfort.nl. Voor de Adventskerk kunt u contact opnemen met Derk Schipper: tel. (06) 18 39 30 01 of e-mail: autodienst-adventskerk@outlook.com.

Als u in de gelegenheid bent om zo af en toe iemand in uw auto mee te nemen naar de kerk op zondag (en uiteraard na afloop van de dienst weer thuis te brengen!) dan kunt u ook met Karst Mulder of Derk Schipper contact opnemen.