Vakantiemogelijkheden

Ook senioren, mensen met een beperking, eenoudergezinnen en minder draagkrachtigen willen wel eens zorgeloos vakantie kunnen vieren. De diaken kan u alles vertellen over de mogelijkheden en over de speciale vakantieoorden. Als u het niet kunt betalen, kan de diaconie bijdragen in de kosten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de diaconie.

Het vakantiebureau

Hebt u zin in een vakantie, maar ervaart u dat het reguliere aanbod van vakantiereizen voor u moeilijk of eigenlijk onmogelijk is, dan biedt Hetvakantiebureau.nl misschien uitkomst.

Hetvakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze stichting werkt nauw samen met de Protestantse Kerk. Vrijwilligers staan garant voor een uitstekende begeleiding en verzorging en zijn de hele vakantieweek 24 uur per dag aanwezig, waaronder verpleegkundigen, verzorgenden en nachtzorg om, indien nodig, te helpen bij de dagelijkse persoonlijke en verpleegkundige zorg. De vakantieweken zijn voor iedereen toegankelijk en hebben een open protestants-christelijk karakter. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door een viering en de aanwezigheid van een pastor (pastoraal medewerker). Voor wie een beperkt inkomen heeft, is financiële steun beschikbaar. Wij helpen u graag verder.

Contactpersoon: Annemieke Izeboud (e-mail: a.f.izeboud@gmail.com en tel. (038) 465 29 67).