Contact kerklocaties

De Adventskerk-Oosterkerkgemeente kent twee gebouwen waar kerkdiensten plaatsvinden. Beide locaties hebben een eerste aanspreekpunt indien er vragen zijn over de betreffende locatie.

Voor de Oosterkerk en Bagijnehof (Koewegje 2, 8021 AG Zwolle) is dit Piet Kuiper. Hij is bereikbaar via (06) 53492848. Het vaste nummer van de Bagijnehof is (038) 453 5064. Dit nummer is beperkt bereikbaar.

Voor de Adventskerk en SIO (Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle) is dit Anneke van der Meulen. Zij is bereikbaar via an.vandermeulen@planet.nl of (06) 53720539.