Contact kerklocaties

De Adventskerk-Oosterkerkgemeente kent twee gebouwen waar kerkdiensten plaatsvinden. Beide locaties hebben een eerste aanspreekpunt indien er vragen zijn over de betreffende locatie.

Voor de Oosterkerk en Bagijnehof (Koewegje 2, 8021 AG Zwolle) is dit Piet Kuiper. Hij is bereikbaar via (06) 53492848. Het vaste nummer van de Bagijnehof is (038) 453 5064. Dit laatste nummer is beperkt bereikbaar. Voor alle vragen over zaalverhuur Oosterkerk en zalencentrum Bagijnehof, kijk op op onze speciale pagina zaalverhuur met onder meer het e-mailadres voor uw vragen.

Voor de Adventskerk en SIO (Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle) is contactpersoon Anneke van der Meulen. Zij is bereikbaar via an.vandermeulen@planet.nl of (06) 53720539.