Klankbord

Klankbord is een uitgave van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente en wordt vier keer per jaar onder de gemeenteleden verspreid.

Kopij
Heeft u ideeën voor Klankbord dan kunt u die sturen naar: klankbord@adventskerk.nl.

Klankbord 
De gemeenteleden van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente ontvangen Klankbord per post. Wilt u Klankbord ook digitaal ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden. Wilt u zich afmelden voor de papieren versie dan kan dat via leden-adventskerk@outlook.com (Adventskerk) of via ledenadministratie@oosterkerk.nl (Oosterkerk).

De digitale versie van Klankbord kunt u ook hieronder vinden.