Klankbord

Klankbord is een uitgave van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente en wordt vier keer per jaar onder de gemeenteleden verspreid.

Kopij
Heeft u ideeën voor Klankbord dan kunt u die sturen naar: klankbord@adventskerk.nl.

Klankbord 
De gemeenteleden van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente ontvangen Klankbord per post. Wilt u Klankbord ook digitaal ontvangen dan kunt u zich als Oosterkerklid melden via henkgerrits@oosterkerk.nl. Als Adventskerklid kunt u zich aanmelden via deze link. U ontvangt dan alle post digitaal (Zondagsgroet, Kerknieuws en Klankbord).

Afmelden voor Klankbord en Kerknieuws kan voor Adventskerkleden via de ledenadministratie: leden-adventskerk@outlook.com. Voor Oosterkerkleden kan afmelden via een link in elke mail waarmee Klankbord wordt toegezonden.

De digitale versie van Klankbord kunt u ook hieronder vinden.