Rouwbegeleiding

De pastorale beroepskrachten van de Adventskerk-Oosterkerkgemeente zijn de aangewezen personen voor individuele begeleiding van rouwenden. Daarnaast zijn er ook contacten met Hedera, zorgcentrum voor levensbegeleiding. Een initiatief van Nieske Willems, geestelijk verzorger en gemeentelid.

Contactpersoon:

Nieske Willems,
Tel. 038 4654484
website: www.rouwbegeleidinghedera.info