Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de Adventskerk-Oosterkerkgemeente. Deze gemeente heeft twee locaties: de Adventskerk in Zwolle-Zuid, en de Oosterkerk aan de rand van het stadscentrum. De gemeente is in september 2023 ontstaan als optelsom van twee voormalige wijkgemeenten die al sinds 2018 steeds intensiever zijn gaan samenwerken. Ze vormen nu één bestuurlijk geheel binnen het grotere geheel van de Protestantse Gemeente Zwolle.

Alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen en diakenen) maken deel uit van de kerkenraad. De kerkenraadsvergaderingen worden voorbereid door het moderamen. De kerkenraad heeft uitvoerende taken overgedragen aan taakgroepen, commissies en werkgroepen. Alle taakgroepen, commissies en werkgroepen volgen het beleid dat is vastgesteld in de kerkenraad en voeren hun ”deelbeleid” uit onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Daarnaast adviseren de taakgroepen de kerkenraad.