Werkgroep Carei Roemenië

De Werkgroep Carei uit Zwolle e.o. ondersteunt drie zorginstellingen in Carei. Carei ligt in Roemenië, een kleine stad, dichtbij de Hongaars-Roemeense grens. De zorginstellingen zijn: Verpleeghuis Casa Alexandru, met 140 bewoners; weeshuis Lacramioara, met twintig bewoners (1-18 jaar) en psychiatrisch ziekenhuis St. Ana met zestig bewoners.

Sinds de jaren tachtig is de Werkgroep al actief. De leden van de werkgroep zijn leden van de PKN in Zwolle. De algemene situatie in Roemenië is in de loop van de jaren veranderd. Roemenie hoort inmiddels bij de Europese Unie. Vooral de infrastructuur en grote civiele projecten komen tot ontwikkeling. Maar de bevolking op het platteland en zeker degenen die afhankelijk zijn van de zorg binnen instellingen, hebben veelal een pover bestaan. Via onze hulp hebben we verbetering mogen aanbrengen op sommige onderdelen van de zorginstellingen. De overheid is niet bij machte om instellingen voldoende adequaat te ondersteunen. De Werkgroep is van mening dat haar ondersteuning van de genoemde tehuizen er nog steeds toe doet.

Missie
Onze missie is het verbeteren van de leef- en werkomstandigheden van bewoners en personeel van de instellingen waarmee we in contact zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat alles wat door eigen mensen of bedrijven uit de directe omgeving kan worden gedaan, daar te laten uitvoeren. De nadruk ligt dus op ontwikkelen.

Activiteiten

 • goederen, waaraan in Carei grote behoefte bestaat, worden ingezameld en meermalen per jaar naar Carei getransporteerd. Dus rechtstreeks naar de instellingen. Denk hierbij aan hoog/laag bedden, matrassen, rolstoelen, medicamenten, goede kleding, schoeisel, speelgoed etc. Maar soms ook delen van instellingskeukens en meubilair. Ook komt wel eens witgoed beschikbaar.
 • verbouw van een kelder tot ruimte voor dagbesteding. Inrichting van keukens.
 • vanaf najaar 2016 wordt de renovatie van 15 badkamers in St. Ana uitgevoerd.
  we proberen de renovatie van de keuken in van St. Ana van de grond te krijgen.
  overleg met de provinciale directie van Satu Mare om grote, maar dringend noodzakelijke, onderhoudswerkzaamheden aan te pakken.
 • de Werkgroep dringt er bij de provinciale directie op aan om bij bepaalde projecten cofinanciering te verkrijgen. Dat is voor het eerst gelukt bij het project renovatie badkamers. We vinden het belangrijk dat de provinciale overheid haar verantwoordelijkheid neemt voor het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de accommodaties. Voor de Werkgroep is de financiële samenwerking met de provinciale overheid een belangrijk punt waaraan we aandacht blijven besteden.
 • fondsenwerving door acties in Zwolle e.o., zoals verkoop van rookworsten, tulpenbollen, receptenboekje en rommelmarkt. Ook krijgt de Werkgroep ondersteuning van  Protestantse wijkgemeenten in Zwolle, in het kader van diaconale zorg.
 • de Werkgroep heeft al vele jaren een hechte relatie met het Zwolse Zonnehuis. De personeelsvereniging van het Zonnehuis draagt bij. Afgeschreven verpleeg- en hulpmiddelen krijgen soms een tweede leven in Carei. Onze financiële administratie maakt dankbaar gebruik van de administratieve faciliteiten van het Zonnehuis.
 • met enige regelmaat worden gerichte collectes gehouden in enkele Zwolse kerken. De Werkgroep ontvangt giften van particulieren ten behoeve van haar werk. De Werkgroep is ANBI-geregistreerd.

Voor al deze activiteiten geldt…

 • tevoren met de directies van de instelling(en) in Carei een behoefteraming/werkplan opstellen
 • de benodigde materialen bij voorkeur in Carei zelf aanschaffen
 • dat we proberen door sponsoring cofinanciering te krijgen
 • gefaseerde financiering van het project door de Werkgroep
 • regelmatige afstemming met de directies van de instellingen ter plaatse en controle  door leden van de Werkgroep op het verloop van een project.

De meest recente nieuwsbrief : November 2022

Leden werkgroep

Irene Heideveld, secretaris, email: werkgroepcarei@gmail.com
Mark Heideveld, penningmeester
Fem en Geert Kluvers
Piet van der Maden
Sienke van der Steege
Pieter Tjeerd Westra