Liturgie en preken

Datum Locatie Voorganger Orde van dienst Overdenking
1 okt. Oosterkerk ds. Elly Urban Orde van dienst
24 sept. Oosterkerk Mark Schippers Orde van dienst
17 sept. Oec. viering in Peperbuskerk ds. Nelleke Eygenraam e.a. Orde van dienst
10 sept. openlucht ds. Iemke Epema Orde van dienst Overdenking
10 sept. Adventskerk ds. Nelleke Eygenraam Orde van dienst Overdenking
________ ____________ _____________________ ______________ ___________