Ontmoeting op zondagochtend

Na de morgendiensten is er gelegenheid om samen koffie, thee of limonade te drinken. Een goed moment om elkaar te ontmoeten en nader kennis met elkaar te maken. Het koffie schenken wordt verzorgd door vrijwilligers volgens een rooster. Als u periodiek de koffie wilt verzorgen kunt u zich hiervoor aanmelden bij uw eigen contactpersoon of wijkouderling.