Wijkkas

De wijkkas is voor specifieke activiteiten die niet vanuit de centrale kas worden vergoed. Voorbeelden hiervan zijn jeugdwerk, (kinder)koor, kaarsen, bijzondere diensten, papier en drukwerk, koffie/thee bij vergaderingen en na afloop van de kerkdienst en diverse wijkgerelateerde uitgaven. Vooralsnog zijn er twee wijkkassen:

Wijkkas Adventskerk: NL83RABO0373748582 tnv CvK Prot. Gem. Zwolle Wijkkas Adventskerk.

Wijkkas Oosterkerk: NL 61 RABO 0373 7485 90 ten name van CvK Prot. Gem. Zwolle Wijkkas Oosterkerk.