Diaconie

Samenleven doe je niet alleen. Hoewel de samenleving steeds individualistischer lijkt te worden, is er nog steeds behoefte aan aandacht, liefde en zorg voor elkaar. Het diaconaat van de Adventskerk en de Oosterkerk is verantwoordelijk voor één van de belangrijkste taken in de kerk. Leven vanuit Gods woord door het dienen van je naaste in de directe omgeving, maar ook landelijk en wereldwijd. Voor dat laatste is de ZWO-commissie actief. De diaconale opdracht gaat de hele gemeente aan, maar het is de kerntaak van de diakenen om hieraan uitvoering te geven door de krachten van liefde, recht en barmhartigheid.

De diaconie heeft aandacht voor knelpunten in de samenleving en signaleert als dat nodig is. Maar ook biedt de diaconie hulp aan mensen die dat om uiteenlopende redenen kunnen gebruiken. De hulp kan materieel zijn door bijv. financieel bij te springen, of sturend van aard zijn. In elke situatie zorgen de diakenen voor begeleiding en zoeken zij in overleg met de hulpvrager naar een oplossing. Als dat nodig is, samen op met overheidsinstanties en andere organisaties. De diakenen zullen proberen (eventueel met behulp van anderen) sturend op te treden als er sprake is van onrecht en te weinig of geen barmhartigheid. Hebt u hulp nodig en wilt u weten wat de diaconie voor u kan doen? Neem dan contact op met de diaconie: diaconie@adventskerk.nl of diaconie@oosterkerk.nl. Samen zal er ongetwijfeld een oplossing worden gevonden. Naast hulp op individueel niveau, biedt de diaconie ook collectieve zorg. Hieronder leest u van welke voorzieningen u kunt gebruikmaken.

Informatie en voorlichting
De diaconie houdt de gemeente op de hoogte van veranderingen op sociaal en maatschappelijk gebied. Hebt u ook een vraag voor de diaconie? Laat dat even weten via e-mail: diaconie@oosterkerk.nl of diaconie@adventskerk.nl.

Belangrijke bankrekeningnummers
Wijkdiaconie Adventskerk: NL30 RABO 0113 9026 38
Wijkdiaconie Oosterkerk: NL50 RABO 01581 66 191
Commissie ZWO Oosterkerk: NL65RABO 0373 7399 82
Diaconie Prot. Gemeente Zwolle: NL12RABO 0373 7399 66

Kerk in Actie (landelijk): NL89 ABNA 04574 57 457
Website Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl