Gespreksgroepen

Ontmoetingen rond de Bijbel: dat zijn onze Gemeentegroeigroepen (GGG). Mensen komen bij elkaar om te praten over wat ze bezighoudt, om te bidden of om vanuit de Bijbel verder in gesprek te gaan. Soms wordt er ook samen gegeten, of worden er andere activiteiten georganiseerd.

Deze ‘huiskamergroepen’ bieden ook gelegenheid om andere gemeenteleden te leren kennen. Ook belangstellenden die geen band met de kerk hebben, kunnen meedoen Het is een open groep waarin we met elkaar van gedachten wisselen over geloofs- en levensvragen.