Samen groeien

Vrouwen van verschillende kerkgenootschappen, waaronder ook Adventskerkleden, komen 1x per 14 dagen bij elkaar om bijbelstudie te houden, samen te zingen, en zo te groeien in hun persoonlijk geloof. Meestal vindt dit plaats op een ochtend of avond bij één van de vrouwen thuis. Wanneer de groep groter wordt dan 12 personen, wordt er in overleg gesplitst.

Contactpersoon:

Jeanet Jansen
Tel: 038 4660734,
E-mail: jansen.jeanet@gmail.com