Uitvaart

Voor ieder die zich goed wil voorbereiden op het naderende overlijden van zichzelf of van een dierbare én voor nabestaanden die met een overlijden te maken krijgen, hebben we een brochure uitgegeven ‘Het laatste afscheid’ met veel praktische informatie. Dit boekje is verkrijgbaar bij de predikanten. Indien u bij de begrafenis of crematie van een dierbare betrokkenheid van de Adventskerk of Oosterkerk verlangt, neem dan tijdig contact op met de (wijk)predikant.

Bij plotseling overlijden kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant of de scriba. De contactgegevens vindt u hier.