Digitaal collecteren

Het is ook mogelijk om digitaal te geven aan de collectedoelen. Dit kan via de app Appostel, via digitaal bankieren en via de website van de Protestantse Gemeente te Zwolle.

App voor collecte: Appostel
De app voor de digitale collecte, Appostel, kunt u downloaden op uw smartphone, in de app-store voor zowel voor iOs als Android. Informatie over Appostel vindt u hier.

Digitaal bankieren
U kunt daarnaast ook op de vertrouwde wijze een bijdrage overmaken op de desbetreffende rekeningnummers van de Adventskerk en Oosterkerk:

Wijkkas Adventskerk: NL02 INGB 0004 7764 58 t.n.v. Wijkkas Adventskerk, Zwolle
Wijkkas Oosterkerk: NL23 INGB 0001 1582 71 tnv Prot. Wijkgemeente Oosterkerk
Diaconie Adventskerk: NL30 RABO 0113 9026 38 t.n.v. Diaconie Adventskerk, Zwolle
Diaconie Oosterkerk: NL50 RABO 01581 66 191 t.n.v. Diaconie Oosterkerk, Zwolle

Website PGZ
Tot slot is het mogelijk door middel van uw PC en laptop digitaal te doneren aan de collecten. Op die manier kunt u alleen anoniem doneren en ook alleen via iDEAL afrekenen. Ga daarvoor naar de website van de Protestantse Gemeente te Zwolle of gebruik deze QR-code: