Pastoraal team

Het pastoraal team bestaat uit de predikanten Hans Tissink, Iemke Epema en Nelleke Eygenraam. En verder uit de kerkelijk medewerkers Dirk Jan Steenbergen voor jeugd en jongeren, Jenny Mooij voor pastoraal werk en Mark Schippers die zich richt op gemeenteopbouw met een focus op de leeftijdsgroep van 20 tot 50 jaar.

Op de foto (rij boven): ds. Iemke Epema, ds. Hans Tissink, ds. Nelleke Eygenraam en Dirk Jan Steenbergen. En rij onder: Mark Schippers en Jenny Mooij.

 

Indeling pastoraat

Gebied Medewerker
Ittersum, Ittersumerlanden, Ittersumerbroek ds. Hans Tissink
Geren, Gerenlanden, Gerenbroek ds. Hans Tissink
Oldeneel, Oldenerlanden, Oldenelerbroek ds. Nelleke Eygenraam
Schelle, Schellerlanden ds. Nelleke Eygenraam
Hanzeland m.b.t. leden Adventskerk ds. Nelleke Eygenraam
Schellerbroek Jenny Mooij
Aalanden, Holtenbroek, Dieze, Centrum (deels) Jenny Mooij
Assendorp en Stationsbuurt ds. Hans Tissink
Centrum (deels), De Pierik, Wipstrik ds. Iemke Epema
Zwolle-Zuid m.b.t. leden Oosterkerk ds. Iemke Epema
‘Buitenwijks’ en overige adressen volgens gewoonte; of afspraak met Jenny Mooij

 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Medewerker Beschikbaarheid Bereikbaarheid
Dirk Jan Steenbergen voor jeugdwerk beschikbaar steenburger@kpnmail.nl
(06) 42002091
Jenny Mooij maandag, dinsdag, donderdag,
woensdag- en vrijdagmiddag
jenny.mooij@oosterkerk.nl
(06) 21384126
Mark Schippers beschikbaar op dinsdagmiddag en
-avond en verder flexibel
markschippers@adventskerk.nl
(06) 20450796
ds. Hans Tissink vrij op zaterdag dstissink@adventskerk.nl
(038) 3374406
ds. Iemke Epema vrij op vrijdag dsiemkeepema@oosterkerk.nl
(038) 4542366 / (06) 15968569
ds. Nelleke Eygenraam vrij op dinsdag en vrijdag dseygenraam@adventskerk.nl
(038) 4525223