Kievietsbloem en Zandhove

In Zwolle-Zuid bevinden zich twee instellingen die vallen onder het pastoraat van de Adventskerk, De Kievietsbloem en Zandhove. In beide instellingen verblijven (tijdelijk) gemeenteleden.

Kievietsbloem
In Zwolle-Zuid bevindt zich woonzorgcentrum De Kievitsbloem (Patriottenlaan 3), onderdeel van zorgcombinatie Driezorg. Contactpersoon bij de Adventskerk is Cora Tienstra, ouderling Pastoraat. Zij is bereikbaar per e-mail via coratienstra@hetnet.nl.

Zandhove
Eveneens in Zwolle-Zuid staan verpleeg- en reactiveringscentrum Zandhove, de Oude Mars en hospice Lotus, onderdeel van zorgspectrum Het Zand. De geestelijk verzorger, mevrouw M. van Veluw, is in dienst van de instelling.

Het contactpersoon bij de Adventskerk hiervoor is Korrie Vrolijk, medewerker Pastoraat. Zij is bereikbaar per e-mail via: zandhovepastoraat@adventskerk.nl