Bloemengroep

De bloemengroep in de Adventskerk is verantwoordelijk voor het kopen, schikken en plaatsen van de bloemen op het liturgisch centrum. Elke zondag zorgt de bloemengroep voor een boeket bloemen op de Avondmaalstafel; daarbij worden de liturgische kleuren gevolgd. Bij bijzondere gelegenheden wordt er een symbolische schikking gemaakt. Vooral in de Advents- en veertigdagentijd wordt hieraan extra aandacht besteed. Voor informatie kunt u contact opnemen met Tieneke de Jong (e-mail: tienekedejong@gmail.com).

Bloemengroet
Aan het eind van de kerkdienst in de Adventskerk wordt het boeket als “bloemengroet” vanuit de gemeente naar een (ziek) gemeentelid gebracht ter bemoediging. De coördinatie van de bloemengroet ligt bij Marjan Metselaar (e-mail: marjanmetselaar63@gmail.com).