Gemeentegroeigroep

Adventskerk

In de Adventskerk bestaat al jaren een gemeentegroeigroep. In de groep delen we ons geloof en twijfel. Aan de hand van een gekozen boekje en de Bijbel diepen we een onderwerp uit. Door zo samen op weg te gaan en onze gedachten en gevoelens met elkaar te delen is het een veilige
plek om je zelf te zijn en te leren van elkaar. We komen ongeveer 10 maal per jaar samen, eenmaal per 14 dagen, op een dinsdagavond, in een huiskamer. Eén van de deelnemers bereidt de avond voor.

Meer weten? Neem contact op met Jan Kerssies, tel. (038) 465 02 16 of per e-mail: kerssies@kpnmail.nl

Oosterkerk

Een groeigroep in de Oosterkerk is een huiskamergroep die op een avond of middag samenkomt, veelal 1 x per maand, om van elkaar te horen wat je bezig houdt en verder in gesprek te gaan, bijvoorbeeld vanuit een Bijbeltekst, over wat je van God ervaart in je leven, wat het leven zinvol maakt, etc. Misschien ook samen eten, bidden en/of zingen. Verder kun je als groep soms eens wat anders ondernemen.

Dit is de manier van doen bij de Gemeentegroeigroepen (GGG) zoals die er zijn in veel gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Zo’n groep biedt een goede gelegenheid om (meer) leden van de gemeente te leren kennen. Ook andere belangstellenden kunnen meedoen, inclusief mensen die geen band met een kerk hebben. Het is een open groep om van gedachten te wisselen over vragen en/of ervaringen met christelijk geloven, vertrouwen op God en hoe dat kan groeien.

Bij onze Oosterkerkgemeente zijn er diverse groepen, op verschillende dagen van de week. Een groep kan de Bijbeltekst van de zondag bespreken, zelf onderwerpen kiezen of aansluiten bij het centrale thema. De meeste groepen zijn qua leeftijd gemengd. Een overzicht van de groepen vind je hier.