Pastoraat

Het pastoraat is één van de kerntaken van onze kerk. Omzien naar elkaar, er zijn voor elkaar. Een pastoraal gesprek kan zomaar en overal plaatsvinden; op straat, thuis, in de kerk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid zijn van de gemeente. Pastoraat is daarmee iets van ons allen, want het is daar waar mensen, vanuit de Liefde van Christus, aandacht geven aan elkaar. Ten diepste gaat het hierbij om het (levens)verhaal van de ander in periodes van kwetsbaarheid, ziekte, relatieproblemen, ouderdom of verlies. Natuurlijk mag ook de vreugde en mogen de momenten van geluk in het pastoraat niet vergeten worden, zoals geboorte, huwelijk en andere feestelijke gebeurtenissen. Zo wordt er met elkaar een verbinding gezocht tussen het verhaal van mensen en het Verhaal van God.

Pastorale secties
De wijkgemeente Adventskerk is opgedeeld in secties. Elke sectie heeft een team met de bezoekmedewerkers, contactpersonen, medewerkers van het verjaardags-fonds, de sectiecoördinator en de aan de sectie gekoppelde predikant.

De kievitsbloem
In Zwolle-Zuid bevindt zich woonzorgcentrum De Kievitsbloem (Patriottenlaan 3), onderdeel van zorgcombinatie Driezorg.

Zandhove
Eveneens in Zwolle-Zuid staan verpleeg- en reactiveringscentrum Zandhove, de Oude Mars en hospice Lotus, onderdeel van zorgspectrum Het Zand. De geestelijk verzorgers zijn in dienst van de instelling. Vanuit de Adventskerk zijn er een ouderling en een bezoekmedewerker voor het pastoraat. Verschillende gemeenteleden van de Adventskerk doen allerlei vrijwilligerstaken. 

Gebedsgroep
De praktische uitvoering van gemeente zijn komt mede tot stand door gebed. Gebed gaat aan alles vooraf, het is onzichtbaar, maar wel belangrijk. De Adventskerk heeft een gebedsgroep om daar vorm aan te geven. Iedere 1e woensdag van de maand wordt er gebeden voor de verschillende activiteiten en zieken van de Adventskerk. Ik nodig u uit daar aan deel te nemen. Iedere 1e woensdag van de maand 18:45 – 19:45 uur in de consistorie.

Gebedsintenties kunt u sturen aan gebedsgroep@adventskerk.nl.

Contactpersoon:
Cora Tienstra
E-mail: gebedsgroep@adventskerk.nl

Geboorte
Van een blijde gebeurtenis als de geboorte van een kind stelt u graag velen op de hoogte. Stuur daarom een geboortekaartje aan uw wijkpredikant, ouderling of contactpersoon. Stel ook het kerkelijk bureau op de hoogte: Molenweg 241, 8012 WG Zwolle, e-mail: administratie@pknzwolle.nl

Overlijden
Voor ieder zie zich goed wil voorbereiden op het naderende overlijden van zichzelf of van een dierbare én voor nabestaanden die met een overlijden te maken krijgen, hebben we als Adventskerk in het voorjaar van 2014 een brochure uitgegeven ‘Het laatste afscheid’ met veel praktische informatie. Dit boekje is verkrijgbaar bij de predikanten. Indien u bij de begrafenis of crematie van een dierbare betrokkenheid van de Adventskerk verlangt, neem dan tijdig contact op met de (wijk)predikant.

Huwelijk
Neem voor het afspreken van een trouwdienst in de kerk eerst contact op met de predikant van uw voorkeur. Een kerkelijke huwelijksbevestiging dient altijd persoonlijk aangevraagd te worden bij het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle, e-mail: administratie@pknzwolle.nl

Ziekte / ziekenhuisopname / bezoek
Neem in dit geval contact op met uw contactpersoon, wijkouderling of wijkpredikant. Ook als er andere redenen zijn waarom u pastoraal bezoek zou willen, voor u zelf of een ander, kunt u dit bij één van hen aangeven.

Jubilea
De kerk leeft graag met u mee. Uw contactpersoon, wijkpredikant of ouderling is echter niet automatisch op de hoogte van data van huwelijksjubilea of andere heuglijke feiten. Verwacht u (één van) hen bij een bijzondere gebeurtenis? Stuur een uitnodiging!

Wijzigingen doorgeven
Allerlei gegevens m.b.t. wijziging van de gezinssamenstelling, verhuizing, naamswijziging e.d. dient ieder gemeentelid zelf door te geven aan het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Zwolle: e-mail: administratie@pknzwolle.nl

Studeren en toch mee blijven doen in de Adventskerk
Als je verhuist naar een andere plaats om daar te gaan studeren word je automatisch overgeschreven naar een kerk daar. Je kunt ook ingeschreven blijven bij de Adventskerk. Dat moet je dan zelf doorgeven aan het Kerkelijk Bureau, e-mail: administratie@pknzwolle.nl