Licht dat ons aanstoot in de morgen

Berichtenarchief
In de gezamenlijke viering van Oosterkerk en Adventskerk komende zondag 25 juni in de Adventskerk (aanvang 10 uur), zullen uitsluitend teksten en liederen klinken van de op eerste Paasdag overleden theoloog en dichter Huub Oosterhuis. In de Adventskerk gebeurde dat ook al op 16 april, de week na Pasen. In deze dienst zijn het voor het grootste deel weer andere liederen en teksten. Keuze genoeg! Op deze manier willen we (nog eens) stil staan bij de rijke erfenis van deze bijzondere (kerklied)dichter. De melodieën zijn van verschillende componisten, met elk hun eigen stijl. Een lied zal solo worden gezongen door Pieter Tjeerd Westra, begeleid door Willem Mak op de piano. Ton Lans is verder de organist en pianist in deze viering, waarin ds. Iemke Epema voor zal gaan. We hopen dat u er allemaal bent en uit hartenlust mee zult zingen!