Ontmoetingscafé

Berichtenarchief

Op de dinsdagochtend in de even weken zouden we als Ontmoetingshuis Moderne Devotie graag koffie ochtenden willen organiseren in SIO. Het eerste kopje koffie is gratis en het tweede betaalt u zelf. Wij nodigen u van harte uit om hier aan te schuiven.

We zoeken een aantal vrijwilligers die namens het Ontmoetingshuis de wijkbewoners willen ontvangen. Wilt u af en toe een keer gastvrouw of gastheer zijn dan kunt u zich melden bij Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl. We hopen op uw reactie.

In de maand oktober organiseert het Ontmoetingshuis Moderne Devotie meer momenten van ontmoeting en bezinning. Wilt u weten welke? Klik dan op de flyer Ontmoeting en bezinning in de maand oktober 2023.