Robert Helder verkozen tot ouderling-voorzitter

Berichtenarchief
Op zondag 10 september a.s. hopen de Oosterkerk en de Adventskerk samen verder te gaan als één nieuwe wijkgemeente (met vooralsnog twee vierplekken) binnen de Protestantse Gemeente Zwolle. Beide kerkenraden zijn gedurende twee jaar met het proces van samenvoeging bezig. Als gemeentelid wordt u geregeld bijgepraat én kunt u meepraten. In een bijzondere vergadering van beide kerkenraden op zondag 7 mei, na een gezamenlijke kerkdienst in de Adventskerk, is Robert Helder verkozen tot ouderling-voorzitter van de nieuw te vormen kerkenraad. Op maandag 15 mei is deze verkiezing bekrachtigd en hebben beide kerkenraden hun vertrouwen in Robert Helder uitgesproken. Diezelfde avond heeft hij zijn roeping tot het ambt van ouderling-voorzitter aanvaard. Dat is verheugend nieuws. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozene kunnen door lidmaten van onze beide wijkgemeenten tot uiterlijk vijf dagen na de bekendmaking op 21 mei, schriftelijk en ondertekend bij een van beide scriba’s, Klarieke Hop (scriba@oosterkerk.nl) of Anneke van der Meulen (scriba@adventskerk.nl) worden ingebracht.