Dienstenveiling: save the date!

Berichtenarchief
Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen gestart voor de Dienstenveiling en is de datum bekend. Dit is: zaterdag 14 oktober 2023 om 18.00 uur in S.I.O. Een mooie gezamenlijke en verbindende activiteit voor de Adventskerk en de Oosterkerk. Noteert u de datum vast in uw agenda! Wij hopen op uw komst. De Dienstenveiling commissie.

Meer nieuws

Berichtenarchief

Geen kindernevendienst tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Wanneer er tijdens de zomervakantie toch kinderen in de kerk zijn, kunnen die zich vóór de dienst melden bij de oppas dat zij de dienst daar graag willen doorbrengen. Ze mogen direct komen of voor de preek.

Berichtenarchief

Gezinszondag in de Adventskerk op 2 januari: op reis met de wijzen

De wijzen uit het Oosten waren na de herders de eersten die op kraamvisite waren bij Jezus, Maria en Jozef. Met de kinderen van de basisschool doen we een opdrachtenspel waarbij ze steeds wat te weten komen over deze wijzen. Bij mooi weer buiten, bij slecht weer in de verschillende zalen in SIO/Adventskerk. De ouders…

PKN Zwolle

Zwols stadsdebat over armoede en klimaat

Bepakt en bezakt met afvalgrijpers en vuilniszakken gaan leden van de Jeruzalemkerk voortaan iedere zaterdagochtend de wijk in.