Jaarrekening 2022 Protestantse Gemeente Zwolle

Berichtenarchief
Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2022 in haar vergadering op 8 mei 2023 vastgesteld. Met ingang van 30 mei (tot 7 juni 2023) is deze in te zien op het Kerkelijk bureau. U kunt hiervoor een afspraak maken via administratie@pkn.nl of via tel: 038- 421 75 96 (’s ochtends op ma t/m do).