Week van Gebed 2024: de grote liefdesopdracht

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024. Het Platform Kerken in Zwolle nodigt iedereen uit om op een of andere manier deel te nemen aan de Week van Gebed.

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties werkten samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden. In Nederland zorgen MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van het materiaal.

In Zwolle worden naast verschillende vieringen ook buurtinspiratie bijeenkomsten georganiseerd, en gebedswandelingen. De Startviering voor heel Zwolle is op 22 januari om 19.00 uur in de Kapel aan de Hogenkampsweg 25, voorganger is Henk van Dam e.a.

Het programma biedt vanaf 21 januari een breed aanbod van vieringen en activiteiten:

21 jan. Oecumenische vieringen, georganiseerd door verschillende kerken, om 10.00 uur bij het Leger des Heils – Geert Grootestraat 9-11, Oosterkerk – Koewegje 2/Turfmarkt, Kapel Hogenkampsweg 24 / Om 15.00 uur is er een viering bij C.C.Z. – Drijbersingel 15.

21 jan. Benefiet Pianoconcert van Schubert, door Willem Mak, van 11.30 – 12.30 uur, opbrengst bestemd voor vluchtelingkinderen in Nederland – Oosterkerk, Koewegje 2.

22 jan.  Startviering voor heel Zwolle, Hogenkampsweg 25  19.00 uur.

23 jan.  Buurt Inspiratiebijeenkomst in Zwolle Zuid – Zuiderhof – Troelstralaan 25, inloop vanaf 19.00 uur, programma vanaf 19.30 uur. Een programma over verbindingen in de Buurt, hoe maak je samen als Buurt het verschil.

Gebedsbijeenkomst in de Aula van de VEZ, Rieteweg 12, van 19.00 – 20.00 uur.

24 jan.  Viering van en door Kerken van Dieze e.o., 19.30 uur, Baptistengemeente – Burgemeester Drijbersingel 15.

26 jan.  Gebedswandeling om 19.30 uur vanaf de Kapel Hogenkampsweg 25.

Huis van Gebed en Aanbidding in de Aula van de VEZ, Rieteweg 12, 19.30 – 22.00 uur.

De Week van Gebed wordt afgesloten in alle deelnemende kerken op zondag 28 januari 2024.