Keti Koti – afwerpen van de ketenen

Voor de vierde keer is in Zwolle de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Een geschiedenis die samenhangt met de geschiedenis van de kerk. Shirley Kambel, voorzitter comité 30 juni/1 juli spreekt ter nagedachtenis aan tot slaafgemaakte mensen, net als Commissaris van de Koning Andries Heidema.

Dit jaar is speciale aandacht voor de Inheemse en Javaans-Surinaamse gemeenschap in Zwolle. Het is een stilstaan bij het leven van hen die geleden en gestreden hebben voor vrijheid en menswaardigheid. Er wordt een krans gelegd. Iedereen is welkom.

Plaats: Tuin achter Theater De Spiegel. Datum: zondag 30 juni 19.00 uur. Zie www.ketikotizwolle.nl.