Waar het om begonnen is, leeskring Genesis

In de Adventstijd gaan we verder met de oecumenische leeskring die we in het voorjaar zijn begonnen. We vervolgen onze verkenningen in het boek Genesis, boek van het begin van rabbijn Jonathan Sachs.

Hij bespreekt de belangrijkste verhalen uit Genesis en legt boeiende verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. In de 40-dagentijd lazen we de oerverhalen van de schepping, de grote vloed en de roeping van Abram. We gaan verder met de verhalen van Sara, van Isaak en Rebekka en duiken in de levensgeschiedenis van Jakob, die ook wel Israël genoemd wordt.

U wordt gevraagd het boek zelf aan te schaffen als u het nog niet heeft (prijs 29,90). Als de kosten een belemmering vormen, neem dan vooral contact op. De data zijn wo 29 november en 6, 13 en 20 december 2023.

Omdat er veel belangstelling is, bieden we deze kring zowel ’s middags als ’s avonds aan. ’s Middags komen we van 14 tot 16 uur en ’s avonds van 20 tot 22 uur bij elkaar in de Kloosterpoort bij de Dominicanenkerk. Begeleiders zijn pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema.

De kosten zijn € 5,- per avond voor materiaal, koffie en thee. Met name in de avondgroep is er nog ruimte voor meer deelnemers. Opgave bij ds. Iemke Epema uiterlijk 23 november 2023 via iemke.epema@hetnet.nl