Stimuleringsfonds Kerk laat je zien

Berichtenarchief

Als Protestantse Gemeente Zwolle willen we het leven vanuit de Bijbelse boodschap met elkaar beleven en delen. Het is goed en mooi als het weer gaat ‘tintelen’ door dit op een vernieuwende wijze te doen. En misschien mogen we zo ook weer nieuwe mensen begroeten. Het fonds wil een financiële ondersteuning geven aan die kleine of grotere projecten die een nieuwe impuls geven aan betrokkenheid vanuit het geloof van kerkleden op elkaar én bij de stad.

Kenmerkend aan de projecten is dat ze uitgaan van frisse ideeën, nieuwe wegen durven inslaan en dat ze, ook als de financiële ondersteuning op termijn wegvalt, door kunnen gaan.  Omdat het lastig is deze nieuwe impuls vorm te geven, is gezocht naar een coach: ds. Mariska van Beusichem, stadspastor bereid gevonden.  Heb je een projectidee, dan word je uitgenodigd een gesprek aan te vragen met deze coach. Het eerste gesprek van maximaal 2 uur wordt betaald uit het stimuleringsfonds zelf. In het plan dat daarna mogelijk wordt ingediend, kan je, in overleg met Mariska van Beusichem, ook begeleidingskosten opnemen voor de verdere loop van het project. Voor inspiratie: www.lerenpionieren.nl/praktijkverhalen. Uiterlijk 1 april 2019 kun je een nieuwe project-aanvraag indienen. Ben jij degene die een mooi plan heeft of ken je iemand anders met zo’n idee? Neem dan contact op  met ds. van Beusichem: mariskavanbeusichem@academiehuis.nl