Programma van startzondag op 10 september

Op zondag 10 september vieren we als cluster van Oosterkerk en Adventskerk in gezamenlijkheid de start van het kerkelijk jaar tijdens startzondag op een locatie net buiten Zwolle (de tuin van de familie Nicolaij aan de Jan van Arkelweg 7 te Zwolle). Om 10.30 uur starten we met een openluchtdienst (met daaraan voorafgaand om 10.00 uur een kop koffie of thee; meer info over de dienst vind je hier). Aansluitend aan de dienst is er ruimte voor ontmoeting tijdens een kort middagprogramma en een muzikale lunch. Ook voor de kinderen en de tieners zal er het nodige te doen zijn. Wat en hoe precies verklappen we nog niet maar het programma heet ‘ga mee naar het land van belofte’ en er is in ieder geval een springkussen. Om 14.00 uur is het allemaal afgelopen.