Nieuw ZWO project: straatmeisjes in Ghana

Berichtenarchief

Op 23 februari start nieuw ZWO project!

Zondag 23 februari is er een Wind in de Zeilen dienst met als thema: Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. Het ZWO project 2020-2021.
In de dienst zal o.m. stilgestaan worden bij meisjes die noodgedwongen van uit het arme Noorden naar de hoofdstad Accra getrokken zijn, op zoek naar werk en een betere toekomst. Veel meisjes belanden op straat. Het opvangcentrum Life Line in Accra vangt vele van deze straatmeisjes op. Ze krijgen een beroepsopleiding van 10 maanden en worden geestelijk weer in hun kracht gezet d.m.v. psychosociale begeleiding. En zo keren de straatmeisjes als sterke zelfstandige vrouwen terug naar hun dorpen in het Noorden om daar bij te dragen aan de ontwikkeling van hun omgeving (https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-straatmeisjes).