Mededelingen Stille Week Adventskerk Zwolle Zuid

Berichtenarchief
MEDEDELINGEN Adventskerk Zwolle Zuid
Donderdag 18 april 2019 Witte donderdag
19:30 uur gezamenlijk Schrift & Tafel in de ADventskerk
  Voorgangers ds. Hans Tissink / ds. Elly Urban
Vrijdag 19 april 2019 Goede Vrijdag
19:30 uur Adventskerk Wake bij het kruis
  Voorganger ds. Nelleke Eygenraam
19:30 uur Oosterkerk The Passion met Koor bizznizz
  Voorganger ds. Iemke Epema
Zaterdag 20 april 2019 Stille Zaterdag
09:30 uur gezamenlijk morgengebed in de Adventskerk
  Voorganger ds. Hans Tissink
22:00 uur gezamenlijke Paaswake in de Adventskerk
  Voorgangers ds. Iemke Epema / ds. Nelleke Eygenraam
Zondag 21 april 2019 Pasen
09:30 uur Voorganger ds. Hans Tissink (in de Adventskerk)
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering m.m.v. Cantorij
  Voorgangers ds. Margo Jonker
Zondag 28 april 2019
09:30 Voorganger ds. Nelleke Eygenraam
16:30 uur GROTE of SINT MICHAËLSKERK – Michaëlsviering Vesper
  Liturgen Margrieta de Boer en Robert Kanning

 

 1. Pastorale mededelingen

Meeleven

Op internet worden geen nemane en adressen vermeld.

 

 1. Bloemengroet

Op internet worden geen nemane en adressen vermeld.

 

 1. Paarse bussen: opvang en scholing voor aidswezen in Rwanda

25 jaar geleden werden één miljoen Rwandezen vermoord. Rose Mukankale overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘’geliefd kind”. Nu steunt deze organisatie 1500 kinderen, die hun ouders aan hiv/aids verloren hebben en soms zelf besmet zijn. De paarse bussen ( en ook de spaardoosjes) staan in de veertigdagentijd voor hen klaar. De spaardoosjes kunnen ingeleverd worden op zondag 21 april (Pasen) en 28 april.

 

 1. Hans Tissink niet beschikbaar

Ds. Hans Tissink is van zaterdag 27 april tot en met zondag 5 mei niet beschikbaar voor werkzaamheden in de gemeente. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met ds. Nelleke Eygenraam.

 

 1. ONTMOETINGSHUIS MODERNE DEVOTIE op 23 april 2019

Op dinsdagavond 23 april 2019 houden we weer een nieuwe bijeenkomst van het Ontmoetingshuis. Het thema is ditmaal ‘Verlangen’. De nieuwe dominee van de Open Kring (PGZ), ds. Cor Baljeu zal hierover een korte inleiding verzorgen. Daarna volgt onder zijn leiding het open geloofsgesprek aan de hand van een korte tekst uit De Navolging van Christus van Thomas a Kempis (Boek 4.11). De kosten voor maaltijd, koffie en thee bedragen €7,50. Zie de website voor verdere informatie en aanmelding: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl. Van harte welkom om 18.30 uur in studentencafé Het Vliegende Paard (Voorstraat 17) en maak meteen eens kennis met de heerlijke nieuwe maaltijden.

 

 1. Filmavond Henri Nouwen verschoven naar vrijdag 26 april

De filmavond over Henri Nouwen is wegens familieomstandigheden verschoven naar vrijdagavond 26 april, 19.45-22.00 uur. Dan zullen in zaal 9 van SIO diverse filmbeelden worden gedraaid over het werk en leven van de inspirerende priester en schrijver Henri Nouwen (1932-1996). Daarna volgt een kort gesprek o.l.v. ds. Hans Tissink. Er is nog plek voor wie zich destijds niet heeft opgegeven. Graag aanmelden bij Hans Tissink,  dstissink@adventskerk.nl

 

 1. Wind in de zeilen dienst op zondag 28 april

Samen met de 30+ groep is een Wind-in-de-zeilen dienst voorbereid voor zondag 28 april aanvang 9:30 uur. Het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35) bepaalt de structuur van de dienst.  Hun weg is de weg van de liturgie. Dat werkt verrassend!

 

 1. Openbare geloofsbelijdenis

Met Pinksteren (9 juni 2019) hoopt een gemeentelid openbare geloofsbelijdenis te doen. Het is altijd leuk als er meer mensen tegelijk belijdenis willen afleggen van hun geloof. Mocht je dit overwegen, neem dan contact ds. Hans Tissink. We kijken dan samen naar een passend traject ernaar toe. Hoe meer zielen, hoe meer (pinkster-) vreugd.

 

 1. Ander indeling kerkzaal en de camera

Vorige week heeft u kunnen lezen over de uitwerking van het voorstel om de kerkzaal met minder stoelen te gaan vullen. Dit heeft ook gevolgen voor wat de camera in beeld brengt. We weten dat er mensen zijn die niet in beeld willen komen, maar het is niet bekend hoeveel dat er zijn. Dat zou wel wenselijk zijn, zodat we een passende oplossing daarvoor kunnen maken bij de herinrichting.

Daarom dit verzoek: als u behoort tot degene die niet in beeld wensen te komen, wilt u dat dan melden bij de scriba? Dat kan via scriba@adventskerk.nl

 

 

 

 1. Datum meeschrijven aan de Zwolse Bijbel bekend!

Op zaterdag 18 mei 2019 om 15.30 uur worden diegenen die zich hebben aangemeld verwacht in de Grote kerk om een gedeelte over te schrijven uit Jesaja 40 – 55. Er hebben zich al velen aangemeld maar we komen nog schrijvers tekort. Wie schrijft er mee? Aanmelden: an.vandermeulen@planet.nl

 

 1. Vrijwilligersavond

Als dank voor uw inzet, wil de kerkenraad een ontmoetingsavond organiseren en nodigt u van harte uit voor een gezellige avond op donderdag 16 mei 2019 of vrijdag 24 mei 2019. U wordt op één van deze avonden verwacht bij Jeu de Boulesvereniging “Het Zuiderboeltje”, sportpark de Marslanden, Hyacinthstraat. Inloop van 17.30 uur tot 18.00 uur, waarna u een Chinees Buffet wordt aangeboden.
Na het buffet kunt u deelnemen aan het Jeu de Boulesspel. De avond sluiten we af met een heerlijk kopje koffie of thee. Opgeven vóór 1 mei 2019 via de email: vrijwilligersavond.adventskerk@gmail.com of via de antwoordstrook onder aan de uitnodiging in Kerknieuws. Vervoer kan geregeld worden.

Contactpersonen: Monique Bruins Slot, moniquebruinsslot@online.nl, Anna Oldenkamp, annaoldenkamp@home.nl, Anneke van der Meulen, an.vandermeulen@planet.nl.

 

 1. KERKENTOCHT op zaterdag 25 mei 2019

Door enkele afzeggingen zijn er nog 4 plaatsen beschikbaar voor de kerkentocht op zaterdag 25 mei a.s. De te bezoeken Groninger kerken zijn: de Hippolytuskerk te Middelstum, de Petruskerk te Leens (met middagpauze concertje op het Hinz-orgel), de kerk en de wierde te Ezinge. Op de terugweg doen we de Jacobuskerk te Rolde met nabijgelegen hunebed(den) nog aan. Het dagprogramma loopt van 8:00-18:00 u vanaf wijkcentrum SIO. De prijs zal tussen de 35-40 euro liggen, dit is incl. lunch, koffie/thee en fris. Graag spoedige aanmelding bij Nelleke Eygenraam (dominel@hetnet.nl of 038-4525223).

 

 1. Exposeren en ontmoeten in de Oosterkerk

Aan de wanden van de ontmoetingsruimte, zaal 2 en 5 van de Oosterkerk worden kunstwerken van gemeenteleden geexposeerd. Nu exposeren Gery Bruins, Mineke Kraayenoord, Peter den Hengst, Reini Roosendal, René en Nynke Kuizenga, Mieke Klapwijk en Willy Ensink.

Onder onze kerkleden zijn er velen die schilderen en misschien wel willen exposeren in deze ruimten van de Oosterkerk. De Oosterkerk nodigt nu ook Adventskerkers uit om zich op te geven. Vanaf september gaat die expositie lopen. U kunt zich opgeven per mail, Wim.aalbers@telfort.nl , of telefonisch 06 83 09 44 09. Wim en Roely Aalbers.