Landelijke Walk of Peace dit jaar in Zwolle

Berichtenarchief

Diverse activiteiten Vredesweek Zwolle van 18 tot en met 26 september 2021

De Zwolse wijk Diezerpoort is het decor van de landelijke Walk of Peace op zaterdag 18 september, op de eerste dag van de nationale Vredesweek. De opening gebeurt samen met Geert van Dartel (voorzitter Raad van Kerken in Nederland), Maryem Lhajoui (Pax voor Vrede) en de Zwolse wethouder Michiel van Willigen. De Vredesweek duurt tot en met 26 september, met in Zwolle onder meer een interreligieus Begraafplaatsenpad en de Van Kerk naar Moskee Run. Motto is ‘Inclusief samenleven’ oftewel: ‘Iedereen telt mee’. Voor informatie en opgave wordt verwezen naar www.vredesplatformzwolle.nl.

Het gebeurde niet eerder dat in Zwolle de landelijke Walk of Peace plaatsvindt. Vredesplatform Zwolle wil met de nationale partners van de Raad van Kerken en Pax voor Vrede duidelijk maken dat vrede geen illusie is, maar een bewuste keuze. De Walk of Peace begint op 18 september om 13.30 uur bij OBS De Springplank aan de Beukenstraat 83. De Zwolse stadsdichter Sarah Lucassen draagt een gedicht voor. In kleine groepen door de wijk Dieze, verkennen deelnemers lopend de wijk en maken contact met wijkbewoners en organisaties in een wandeling van ongeveer 3,5 kilometer. Ook zal er een groep zijn die de route op de fiets aflegt. Vooraf aanmelden is nodig via vredesplatformzwolle@gmail.com.

Andere activiteiten in Zwolse Vredesweek
Zaterdag 18 september is om 11.00 uur een vredesmeditatie bij het Rode Torenplein. Vredesvieringen zijn er op zondag 19 september onder meer in de OLV Basiliek (Peperbuskerk). Op dinsdag 21 september is er een maaltijdactiviteit in de Lutherse kerk rond ‘Mijn lied, jouw lied’. Bij Klets en Koek in de Plantagekerk kan woensdag 22 september door een beperkt aantal mensen thee worden gedronken met statushouders. Op donderdag 23 september is er ’s middags een Begraafplaatsenpad: kennismaken met rituelen rondom dood en begraven via onder meer de Joodse begraafplaats en de Islamitische afdeling op Kranenburg, georganiseerd door Samen Leven Anders Geloven (SLAG). Die avond is er de mogelijkheid om kennis te maken met TakeCare B&B, een organisatie die gastgezinnen koppelt om aan statushoudende vluchtelingen drie maanden een logeerplek te bieden. Op vrijdag 24 september zijn er Vredesvespers in de Dominicanenkerk en op zaterdag 25 september kunnen mensen hardlopen voor de vrede van kerk via synagoge naar moskee. Die middag is er ook een bijeenkomst in de Oosterkerk over Tent of Nations, het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nasser op de Westbank. Op zondag 26 september is er tenslotte een vredesviering in de Grote Kerk.

Het volledige programma van de vredesweek met meer informatie per activiteit is te vinden op www.vredesplatformzwolle.nl. Voor vrijwel alle activiteiten is het noodzakelijk dat deelnemers zich vooraf opgeven. Op de site staat vermeld, hoe dat voor elke activiteit kan. Mailen kan ook: vredesplatformzwolle@gmail.com.