Kerkbalans 2021 is in voorbereiding

Berichtenarchief

Ja, ik doe mee!!

Het kerkelijk bureau is gestart met het verzamelen van e-mailadressen voor het in de toekomst digitaal kunnen verwerken van financiële acties. Dit houdt in dat we dan geen enveloppen
meer sturen, maar dat u een e-mail krijgt. Als u dat wilt tenminste.

Heeft u nog geen mail gehad van het kerkelijk bureau over digitaal meedoen met kerkbalans, dan is uw e-mailadres nog niet bekend bij het kerkelijk bureau. Het scheelt printen, couverteren en rondbrengen door vrijwilligers en in deze tijden van corona is dat heel prettig. Geef dus uw e-mailadres vandaag nog door aan het kerkelijk bureau.

Wilt u dan uw mail-adres, o.v.v. uw naam en adres sturen aan administratie@pknzwolle.nl?

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!!

Voor vragen kunt u terecht bij:
Kerkelijk Bureau; administratie@pknzwolle.nl; 038- 421 75 96

Namens de kerkrentmeesters van de Adventskerk:
Anneke Tuit, Jan Duenk. Jan Van Der Spek, Henk Tigelaar.