Inzameling versleten spijkerbroeken

Berichtenarchief
Op zondag 14 mei is er gelegenheid om bij de ZWO-tafel in de Adventskerk en in de Oosterkerk (met informatie over Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) oude, versleten spijkerbroeken in te leveren. Via Sari Fair Fashion in Dalfsen worden ze afgeleverd bij MUD Jeans, een organisatie voor recycling van spijkerbroeken. De versleten jeans worden versnipperd, in stukken gesneden en vermengd met nieuw katoen. Zo ontstaat een nieuw MUD Jeans spijkergaren, waarmee o.a. nieuwe spijkerbroeken worden gemaakt.  Voor de productie van een nieuwe broek wordt 92 procent minder water gebruikt en 69 procent minder energie dan voor een "gewone" spijkerbroek. Voor meer informatie: https://mudjeans.nl/
Rechtstreeks inleveren bij Sari Fair Fashion is ook mogelijk (Emmastraat 20, 7721 DM  Dalfsen, tel. 0529-435468).